KBT Terapi Malmö - Sarah Lilliehöök samtalsterapeut
  • Känner du dig ofta otillräcklig och dömande mot dig själv?

  • Lider du av en påträngande oro eller stark ångest?

  • Ältar du på ett sätt som påverkar ditt liv och din vardag negativt?

  • Tar stressen över kropp och sinne allt för ofta?

  • Är du rädd för att inte duga eller misslyckas?

Om du är motiverad och redo för en förändring så kan kognitiv beteendeterapi, KBT, vara rätt metod för dig. KBT är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika empiriskt baserade behandlingstekniker som kombineras på olika sätt beroende på individens aktuella problematik.

Det är en strukturerad och aktiv terapiform, och syftet med terapin är att förändra individens tanke- och handlingsmönster för att på så sätt uppnå en bättre fungerande vardag.

KBT Terapi Malmö behandlingar blomma

​Sök behandling för:

Stress.

Stress är en grundläggande försvarsreaktion hos människan, och den kan liknas vid att kroppen slår på alarmsystemet.

Läs mer

Oro.

Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD efter engelskans generalized anxiety disorder, innebär att en person sällan eller nästan aldrig kan kontrollera sin ängslan och oro.

Läs mer

Panikångest.

Paniksyndrom är när man har plötsliga och återkommande panikattacker utan någon egentlig orsak.

Läs mer

Låg självkänsla.

Lider man av låg självkänsla så är det vanligt att man inte tillgodoser sina grundläggande behov och detta kan i sin tur leda till påträngande oro och inre stress.

Läs mer

Social fobi.

Social fobi, rädslan för att bli granskad, bortgjord eller bedömd, är ett av de vanligaste psykologiska problem som en människa kan drabbas av.

Läs mer

Specifik fobi.

En specifik fobi innebär en intensiv, irrationell rädsla för specifika och avgränsade stimuli, föremål eller situationer.

Läs mer

Depression.

Depression kallas ibland för psykiatrins förkylning eftersom depressiva symptom är så vanligt.

Läs mer

Sömnproblematik.

KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär.

Läs mer

Om mig

Jag är samtalsterapeut med huvudsakligt fokus på olika typer av ångestdiagnoser, oro, stress, sömnproblematik och mild till måttlig depression. Jag arbetar problemlösande och målstyrt utifrån KBT och behandlar personer med varierande problematik.

Jag har mottagning på Terapi- och Friskvårdscentrum i Malmö samt i Falsterbo (dag- och kvällstid). Kontakta mig för att boka tid för KBT Terapi Malmö.

KBT Mottagning Malmö

Spångatan 20A

KBT Mottagning Falsterbo

Norra Vånggatan 1

+46 723 142911
sarah@lilliehook.se

Läs mer om mig

Kontakt

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
GDPR