Panikångest

En panikattack innebär en intensiv rädsla eller obehag där minst fyra av följande symptom utvecklas hastigt och når sin kulmen inom 10 minuter:

 • Bultande hjärta, hastig puls
 • Svettningar
 • Darrningar eller skakningar
 • Känsla av att tappa andan
 • Kvävningskänsla
 • Smärta eller obehag i bröstet
 • Illamående eller obehag i magen
 •  Svindel, ostadighetskänslor eller matthet
 • Depersonalisationskänslor
 • Rädsla att mista kontrollen eller bli tokig
 • Dödsskräck
 • Domningar eller stickningar
 • Frossa eller värmesvallningar

Paniksyndrom är när man har plötsliga och återkommande panikattacker utan någon egentlig orsak. För att få diagnosen paniksyndrom måste man först ha återkommande panikattacker med plötsliga upplevelser av intensiv rädsla eller obehag utan att det finns någon tydlig yttre orsak. Attackerna ska sedan ha lett till att man känner en stark oro för att få ytterligare attacker, eller att man på något sätt har ändrat sina vanor på grund av attackerna. Det kan handla om att undvika platser eller att inte gå ut ensam. Det kan också vara en rädsla för att tappa kontrollen, att man håller på att bli galen eller att det är något allvarligt fysiskt fel på ens hjärta eller liknande.

Paiksyndrom med agorafobi innebär en rädsla för och ett undvikande av vissa platser eller situationer där det kan vara svårt eller genant att avvika från om man skulle få en panikattack.

Forskning har visat att KBT är en effektiv behandlingsåtgärd vid panikångest/ paniksyndrom.

Känner du igen symtomen?