Social fobi

Social fobi, rädslan för att bli granskad, bortgjord eller bedömd, är ett av de vanligaste psykologiska problem som en människa kan drabbas av. Man uppskattar att ca 10-15 procent av den svenska befolkningen någon gång i livet begränsas av social ångest till den grad att det kallas social fobi. Social fobi är en folksjukdom som obehandlad ofta leder till starkt lidande och omfattande begränsningar i vardagen.

Social fobi innebär en stark rädsla för situationer där man känner sig värderad eller granskad av andra. Man är vanligtvis då rädd för att man ska bete sig på ett sätt som innebär att man känner sig förödmjukad, bortgjord, får sänkt självförtroende eller hamnar i en pinsam situation.

Att stå i fokus kan av många upplevas som obehagligt och det behöver inte innebära att man har social fobi. När rädslan blir så stark och överdriven att man börjar undvika vissa situationer eller uthärdar situationen under ångest med hjälp av ¨knep¨ kan man beteckna den som en fobi. Personer med social fobi kan uppleva ångest i olika prestationssituationer eller i varierande interaktionssituationer. Rädslan kan vara kopplad till en specifik situation eller vara mer generell och gälla många delar av livet.

Kognitiv beteendeterapi har visat sig effektiv vid behandling av social fobi.

Känner du igen symtomen?