Sömnproblematik

KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär. Behandlingen fokuserar på situationen här och nu och innebär ett aktivt arbete med konkreta övningar och förändringsuppgifter.

Man inleder med en beteendeanalys och klienten får själv uppskatta sin sömnkvalitet via registrering, utvärdering, skattning av hur utvilad man är och så vidare. Det handlar om att förändra ett beteende och att nå ett av klienten uppsatt mål kopplat till sömnen. KBT har visat sig leda till varaktig förändring vid sömnproblem och man får också efter avslutad behandling verktyg för att fortsätta jobba på egen hand samt en plan för att hantera återfall.

Känner du igen symtomen?