Låg självkänsla

Lider man av låg självkänsla så är det vanligt att man inte tillgodoser sina grundläggande behov och detta kan i sin tur leda till påträngande oro och inre stress.

Yttre faktorer får ofta styra hur man ser på sig själv och det är vanligt att ha negativa och nedvärderande tankar om sig själv. Ofta har vi svårt att ta emot beröm, jämför oss med andra, har höga krav på oss själva och en högljudd självkritisk dömande röst inom oss.

En person med låg eller vacklande självkänsla tenderar att ignorera eller avfärda positiv information om sig själv, medan neutral information från omgivningen ofta tolkas som negativ.

Låg självkänsla leder ofta till känslor av otillräcklighet, skam och missnöje och kan långsiktigt leda till psykisk ohälsa i form av depression, nedstämdhet, stress, oro eller ångest. KBT kan vara en effektiv metod för att arbeta strukturerat och långsiktigt med målet att uppnå en mer balanserad och sund självkänsla.

Känner du igen symtomen?