Behandlingar

Stress.

Stress är en grundläggande försvarsreaktion hos människan, och den kan liknas vid att kroppen slår på alarmsystemet.

Läs mer

Oro.

Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD efter engelskans generalized anxiety disorder, innebär att en person sällan eller nästan aldrig kan kontrollera sin ängslan och oro.

Läs mer

Panikångest.

Paniksyndrom är när man har plötsliga och återkommande panikattacker utan någon egentlig orsak.

Läs mer

Låg självkänsla.

Lider man av låg självkänsla så är det vanligt att man inte tillgodoser sina grundläggande behov och detta kan i sin tur leda till påträngande oro och inre stress.

Läs mer

Social fobi.

Social fobi, rädslan för att bli granskad, bortgjord eller bedömd, är ett av de vanligaste psykologiska problem som en människa kan drabbas av.

Läs mer

Specifik fobi.

En specifik fobi innebär en intensiv, irrationell rädsla för specifika och avgränsade stimuli, föremål eller situationer.

Läs mer

Depression.

Depression kallas ibland för psykiatrins förkylning eftersom depressiva symptom är så vanligt.

Läs mer

Sömnproblematik.

KBT är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typer av sömnbesvär.

Läs mer