Oro / GAD

Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD efter engelskans generalized anxiety disorder, innebär att en person sällan eller nästan aldrig kan kontrollera sin ängslan och oro. Ofta påverkar det hela tillvaron för den drabbade på ett väldigt märkbart och påfrestande sätt.

Att känna oro, ångest eller ängslan är något vi alla råkar ut för då och då, och det innebär inte att man lider av GAD. Generaliserat ångestsyndrom börjar oftast under barndomen eller tonåren, och det är vanligare hos kvinnor än hos män. För att få diagnosen ska man ha långvariga besvär som gör det svårt att sköta ett arbete, fungera socialt och i familjelivet.

Vanliga symptom

Personer med generaliserat ångestsyndrom vet att deras omgivning många gånger tycker att de oroar sig i onödan och tar ut olyckor i förskott. Många drar sig för att söka hjälp och kan gå i flera år med sina problem. Av dem som söker hjälp är det få som söker för sin ängslighet. De söker istället hjälp för kroppsliga problem, som spända muskler, orolig mage och dålig sömn.

Behandling

Den behandling som har det starkaste forskningsstödet är exponering med responsprevention. Exponering är en teknik inom KBT som används i ett flertal behandlingar där flykt- och undvikandebeteenden har en central betydelse för problemens vidmakthållande.

Symtom på oro

Det är vanligt med dålig sömn och att man oroar sig på ett överdrivet sätt för stort som smått. Vanliga symtom på generaliserat ångestsyndrom är att man känner sig mer eller mindre konstant:

ängslig, osäker, pessimistisk, spänd, stresskänslig och lättretlig. Det kan i sin tur ge kroppsliga besvär som spända muskler, huvudvärk, tandgnisslan, svettningar, darrningar, muntorrhet, hjärtklappning, mag- och tarmbesvär och ett behov av att kissa ofta.

  • Ängslig
  • Osäker
  • Pessimistisk
  • Spänd
  • Stresskänslig
  • Lättretlig

Det kan i sin tur ge kroppsliga besvär som spända muskler, huvudvärk, tandgnisslan, svettningar, darrningar, muntorrhet, hjärtklappning, mag- och tarmbesvär och ett behov av att kissa ofta.

Känner du igen symtomen?