Om mig

Jag är samtalsterapeut med huvudsakligt fokus på olika typer av ångestdiagnoser, oro, stress, sömnproblematik och mild till måttlig depression. Jag arbetar problemlösande och målstyrt utifrån KBT och behandlar personer med varierande problematik.

Jag har mottagning på Terapi- och Friskvårdscentrum i Malmö samt i Falsterbo (dag- och kvällstid).

Vad gäller utbildning så har jag en examen från Sverigehälsan där jag har gått Grundutbildning i psykoterapi (steg 1) med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.

Andra kurser/utbildningar:

  • Ettårig grundutbildning i KBT
  • Stress- och Avspänningspedagogik med kognitiv inriktning
  • Schematerapiutbildning Modul A
  • Schematerapiutbildning Modul B
  • Kris och krisstöd- Sorg och Kris
  • Introduktionskurs Compassion fokuserad terapi (CFT) med Sofia Viotti
  • CFT med fokus på skam, CFT Institutet
  • CFT med fokus på självkritik, CFT Institutet

Min erfarenhet är att KBT kan vara en väldigt effektiv behandlingsmetod med väl dokumenterade resultat vad gäller den enskilde individens fungerande i vardagen.

KBT Terapi Malmö - Sarah Lilliehöök samtalsterapeut