Stress

Stress är en grundläggande försvarsreaktion hos människan, och den kan liknas vid att kroppen slår på alarmsystemet. Stressen mobiliserar kroppens resurser och gör oss redo för fysisk aktivitet. Ökad puls, snabbare andning, spända muskler och förhöjt blodtryck blir resultatet, och immunförsvaret aktiveras som ett resultat av att stresshormoner, bland annat adrenalin, pumpas ut.

Långvarig stress

Vi känner oss alla stressade under perioder i livet, men om stressen blir långvarig så kan det få allvarliga följder för oss. Stressen sliter då på kroppen främst på grund av att kroppens återhämtning blir störd, och immunförsvaret kan då påverkas negativt. Långvarig stress kan bland annat leda till högt blodtryck, magproblem, värk och hjärt- och kärlsjukdomar.

Symtom på stress

Vanliga symtom på stress är bland annat:

  • Sömnsvårigheter
  • Ihållande trötthet
  • Värk
  • Hjärtklappning
  • Huvudvärk
  • Magont
  • Koncentrationssvårigheter
  • Irritation
  • Nedstämdhet
  • Humörssvängningar

KBT har visat sig vara en fungerande behandlingsåtgärd vid stressrelaterad problematik.

Känner du igen symtomen?