Specifik fobi

En specifik fobi innebär en intensiv, irrationell rädsla för specifika och avgränsade stimuli, föremål eller situationer. För att betraktas som en fobi ska rädslan som upplevs vara orimlig eller överdriven i sin intensitet. Rädslan kan inte resoneras bort eller kontrolleras med viljan trots att man inser att rädslan är orealistisk. Personer som lider av specifik fobi försöker att i stor utsträckning undvika det man fruktar, alternativt så uthärdas den fobiska situationen under stark ångest. Specifik fobi leder ofta till ett konsekvent undvikande av vissa föremål, platser eller situationer, och kan således innebära ett lidande och försämrat fungerande i vardagen.

Specifika fobier delas ofta in i undergrupper beroende på vad som är fokus för rädslan: djur, naturlig miljö, blod-injektioner-skada eller situationella omständigheter.

De viktigaste symtomen vid specifik fobi är:

  • Rädsla
  • Panik
  • Undvikande av vad man är rädd för

Vad som händer när du utsätts för det du är rädd för varierar för olika fobier. Vid till exempel spindelfobi kan synen av en spindel öka din hjärtfrekvens, ditt blodtryck och dina nivåer av stresshormoner. Du kan få en panikattack och vilja bort från platsen så fort som möjligt.

Forskning har visat att kognitiv beteendeterapi eller beteendeterapi är de behandlingsformer som har uppnått bäst resultat vid fobier.

Känner du igen symtomen?